OpsWatch

De OpsWatch trillingsmonitor visualiseert veranderingen in trillingsniveaus in real-time en geeft waarschuwingen.

OpsWatch

De Opswatch real-time trillingsmonitor visualiseert veranderingen in  trillingsniveaus en identificeert veranderingen wanneer deze zich voordoen. Het apparaat geeft waarschuwingen wanneer trillingen buiten het acceptabele bereik vallen. De verzamelde data zijn via een online portal beschikbaar voor analyse.

Waarom trillingen monitoren?

Trillingsmonitoring biedt industrieën een status-update over mechanische apparatuur, goederen in doorvoer, product- en verpakkingsontwerp en onderzoek. Hiermee kunt u, voor het blote oog onzichtbare, bewegingen en trillingen registreren.

Trillingsbewaking is een integraal onderdeel van bewakingsprogramma’s voor de toestand van de machine. Alle apparatuur met riemen, tandwielen, lagers, aandrijfmotoren en andere bewegende componenten heeft een “normaal” trillingsbereik tijdens werkcycli. Veranderingen in apparatuurtrillingen dienen als een vroege waarschuwing voor een afname van efficiëntie  en signaleert de noodzaak van preventief onderhoud om defecte  en storingen te voorkomen.

Bijvoorbeeld: gedurende de levenscyclus van een motor trilt deze op een bepaalde frequentie. Naarmate die motor het einde van zijn levensduur nadert, hebben de trillingsfrequentie en amplitude de neiging op een lineaire manier te veranderen totdat de motor faalt. 

Pakketten die worden verzonden, trillen met een consistente frequentie ten opzichte van hun ingangsfrequentie. Alles wat we gedurende de dag aanraken, heeft een resonerende of natuurlijke frequentie. Het gebruik van een trillingscontrolesysteem levert real-time informatie om onzichtbare bewegingen te volgen.

OpsWatch

Met het OpsWatch trillingscontrolesysteem kunt u de prestaties en veiligheid van uw apparatuur verbeteren, de levensduur ervan verlengen en ongeplande uitvaltijd of onderhoud voorkomen. 

OpsWatchE X is getest volgens EMC-standaarden:

  • FCC 47CFR 15B
  • ICES-003 Issue 6 (2016-01)
  • CISPR 24: Ed 2.0 (2015-04)
  • CISPR 32: Ed 2.0 (2015-03)

Toepassingen van de OpsWatch

Wat is trillingsbewaking?

Trillingsmonitoring biedt industrieën een korte status-update van mechanische apparatuur, goederen in doorvoer, product- en verpakkingsontwerp en onderzoek. Hiermee kunt u bewegingen, die normaal gesproken onzichtbaar zijn voor het blote oog, visualiseren en analyseren. 

Waarom is trillingsbewaking belangrijk?

De informatie achterhaald met trillingsmonitoring biedt inzichten die u zonder hulp niet kunt verkrijgen. 

Wanneer u langs een machine loopt en dat bekende gebrom hoort, weet u dat de machine draait. Is het u ooit opgevallen dat dit gebrom op en neer beweegt in toonhoogte? Dat is de manier van de machine om te zeggen: “Hé, er is iets in mij veranderd”. Wanneer u deze veranderingen in de loop van de tijd bijhoudt en analyseert kan dit veranderingen in frequentie onthullen. Deze informatie kan u helpen in kaart te brengen hoe een machine verouderd en zelfs vroegtijdige waarschuwing geven voor (potentiële) machinefouten of defecten. 

Doorgaans zal een verouderde motor in toonhoogte blijven stijgen tot deze faalt. Wanneer de machine in een luidruchtige omgeving staat kunnen frequentiewijzigingen onopgemerkt blijven totdat het te laat is. Een defecte machine kan hoge kosten met zich meebrengen vanwege downtime, zeker wanneer vervangende onderdelen of reparaties lang op zich laten wachten. Het monitoren van trillingen kan dit vroegtijdig inzichtelijk maken zodat u preventief onderhoud kunt uitvoeren. Zo minimaliseert u downtime en kosten door defecten of schade. Naast preventief onderhoud kan trillingsbewaking ook informatie bieden over hoe een operator met bepaalde machines of apparatuur omgaat en kan er tijdig worden bijgestuurd.

In de logistieke sector kan het monitoren van trillingen informatie bieden over de omstandigheden tijdens transport. Het maakt inzichtelijk wanneer een pakket in een truck de weg op rijdt. Of wanneer een pakket op de grond valt, in een vrachtwagen wordt geschoven, of het ergste geval: een ongeval ervaart tijdens het transport. Zonder de juiste monitoring weet u alleen dat het pakket beschadigd is aangekomen. 

Heeft u een product dat regelmatig schade oploopt tijdens transport? Trillingsmonitoring kan u laten zien waar en waarom schade optreedt zodat u gerichte, corrigerende maatregelen kunt treffen. 

Elk object met massa heeft een natuurlijke frequentie waarmee het trilt. Deze frequentie is het resultaat van de vorm en de materialen die gebruikt zijn om het object of product te ontwerpen. Wanneer een vrachtwagen, lift, of lopende band trilt met een resonerende of natuurlijke frequentie die overeenkomt met die van uw product, kan dit de amplitude waarmee die frequentie optreedt dramatisch verhogen. Hierdoor kan het product zichzelf letterlijk uit elkaar schudden. 

Het analyseren van trillingen kan daarom waardevolle informatie bieden om productschade te voorkomen of verbeteringen aan te brengen in de supply chain of tijdens het productieproces.

Parameter Specificatie
Bedrijfstemperatuur
OpsWatch: -30°C tot 85°C / EX: -40°C tot 85°C
Formaat
OpsWatch: 123 x 84 x 55 mm / EX: 162 x 150 x 39 mm
Gewicht
OpsWatch: 515gr (zonder batterij) / EX: 1350gr (zonder batterij)
Batterij
Externe voeding (statische modus) - 2 x 3,6 V lithiumthionylchloride (back-up)
Levensduur batterij
tot 12 maanden
Monsterneming interval
1000-5000 per seconde

OpsWatch Case studies

Het OpsWatch schok- en trillingsmonitoringsysteem werd voor een periode van ongeveer 6 maanden ingezet in een frac-zandinstallatie in Texas. De informatie van de OpsWatch identificeerde gebeurtenissen voorafgaand aan defecten in het systeem.

Vergelijkbaar

Bewaakt en registreert schokken, trillingen en omgevingsomstandigheden die worden ervaren door elk type structuur of apparatuur, of deze nu in gebruik is, onderweg is of in opslag is. Het apparaat waarschuwt u wanneer er schade is opgetreden, zodat u snel kunt reageren.
Een ShockWatch Label ontmoedigd verkeerd gebruik en verminderd schade gerelateerde kosten door te bewijzen of producten blootgesteld zijn geweest aan een potentieel schadelijke schok/impact tijdens transport of in opslag. De indicator wordt rood wanneer een schok of botsing heeft plaatsgevonden.
Een kosteneffectieve oplossing voor het bepalen van verkeerd gebruik. De indicator waarschuwt vervoerders dat uw pakket extra zorg nodig heeft en verminderen zo schade gerelateerde kosten. De ShockDot-indicatoren worden rood wanneer een mogelijk schadelijke impact optreedt.

Testimonials

“We houden echt van de ShockWatch-labels! We hebben de groene labels enkele weken geleden van u gekocht en hebben al een drastische verandering in het gedrag van de chauffeurs gezien die onze pakketten ophalen. Er zijn nog géén meldingen van vrachtschade met de labels tot nu toe. Dat is behoorlijk wonderbaarlijk."
SOTA Toys logo shockwatch testimonial
Chris Hollosy
SOTA Toys
"De vervoerders waren eigenlijk heel blij om extra informatie op de dozen te zien voor hun werknemers om zodoende een zorgvuldige afhandeling kunnen te garanderen."
David Edward logo shockwatch testimonial
George Johnson
Vice-president van David Edward
Shockwatch spotsee opswatch monitor trillingen

Voorkomen is beter dan genezen

Onze deskundige adviseurs helpen klanten over de hele wereld bij het vinden van de juiste oplossingen om verkeerd gebruik tegen te gaan en kosten te verlagen.

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1stargray
Aggregate Rating
4 based on 1 votes
Brand Name
Spotsee
Product Name
OpsWatch